Urtemedisin

Urter har vært brukt som medisin så lenge det har vært mennesker på jorden og er en spennende lærdom. Urtene tilpasses den enkeltes behov ut fra sykdomsbilde, symptomer og eventuelle medisiner, for å tilstrebe en indre balanse. Urter har en kraftig påvirkning på kroppen og skal alltid tas i samråd med lege hvis det brukes vanlige legemedisiner.

Urter brukes ofte i forbindelse med kroniske luftveisplager, som bihulebetennelser, forkjølelser.  Fordøyelsesproblemer, søvnproblemer, lett uro og depresjon, urinveisinfeksjoner og muskel smerter.